muharrem ayı ve aşure günü duaları faziletleri

2010-12-07 01:51:00

 

 

 

Muharrem Ayının Birinci ve Onuncu Günleri Okunacak Duâ

 


 

 

 

Her kim Muharrem ayının birinci ve onuncu Aşû-ra günleri sabahleyin üç kere bu duâyı okursa Allah Zü'l-celâl Hazretleri'nin o kimseyi tâ gelecek senenin Muharrem ayına kadar cemî' belâlardan emîn ve muhafaza buyuracağı rivâyet olunmaktadır.


MANASI:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla....
Hamd,alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsusutur.Salatu SelamdaPeygamber Efendimize,ehl-i beytineve bütün ashabına olsun.Ey Rabbim,sen Ebedi,Ezeli,Hayy,Kerim,Hannan,Mennansın.Bu gelen yeni yıl kovuşmuş şeytanın şerrinden muhafaza olmayı istiyorum.Ve içimde,bana kötülüğü emreden nefsimle mücadelemde senden yardım diliyorum.Beni sana yaklaştıracak meşguliyetleri bana nasip et.Ey Celal ve İkram sahibi Rabbim.Rahmetinle Merhametlilerin en Merhametlisi.....YENİ YILIMIZ HAYIRLARA VESİLE OLSUN

 

 

 

Aşure Günü'nün Faziletleri ve Duaları


Muharremin Onuncu günnüne Aşure Günü denir.
Bugüne özel bir saygı gösterilmelidir.
Zira Arşın hamili bulunan melekler o günün değerini bilirler.
Efendimiz buyurdular ki:

 

“İbrahim (a.s) Aşure günü doğmuştur. Allah O’nu Nemrud’un ateşinden Aşure Günü kurtarmıştır. Allah O’na doğru yolu Aşure Günü göstermiştir.”

 

O gün Cebrail (a.s), Mikail (a.s) ve İsrafil (a.s) ’ın, Arş ve Kürsün yaratıldığı gündür. Gökler, yer ve Cennet o gün yaratılmıştır. Tuba Ağacı Aşure Günü dikilmiştir. O günde kemal erbabının kendilerine vaad edilen mertebeye ulaşmış olmaları bugünün hayırlı, uğurlu ve bereketli bir gün olduğuna açık bir delildir.


Aşure Günü Namaz Kılmak

İbn-i Abbas’tan rivayet ediliyor :

“Kim aşure günü 4 rekat namaz kılar da her rekatında Fatiha�dan sonra 50 İhlas Sûresi okursa, Alah Teala geçmiş ve gelecek 50 senelik günahlarını bağışlar ve Mele-i Ala�da Cennette onun için nurdan bir kürü bina eder.”

Aşure gecesini ibadet ile ihyâ etmek müstehabdır.Aşure Günü Okunabilinecek Dualar


“Bismillâhirrahmânirrahîm
Sübhânellâhi milel miyzâni ve müntehel ılmi ve meblağar rıdâ ve ziyneten lâ melce-e ve lâ mence-e minellâhi illâ ileyhi. Sübânellâhi adedeş şefı vel vetri ve adede kelimâtit-tâmmâti bi rahmetihî esteğıysü lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym. Ve hüve hasbî ve nimel vekiylü ve nimel mevlâ ve nimen nasıyr. Ve sallellâhu alâ seyyidinâ Muhammedin hayri halkıhî ve alâ âlihi ve sahbihî ecmeıyn.”


Bu dua hakkında, Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselâm şöyle buyurdular:
“Muharrem Ayı’nın birinci ve onuncu günleri sabahleyin üç kere bu duayı okuyan kimseyi Cenab-ı Hak gelecek senenin Muharrem Ayı’na kadar bütün belalardan emin kılar.”


Aşure Günü Duası


“Allahumme mâ amiltü min amelin fî hâzihis-seneti mimmâ neheytenî anhü ve lem terdahû ve lem tenhehû, ve hamilte annî ve afevte bade kudratike alâ ukûbetî ve deavtenî ilet-tevbeti bade cüretî alâ masıyyetike, Allahümme innî estağfiruke minhü fağfirhü lî, ve mâ amiltü fîhâ mimmâ terdâhü ve veadtenî aleyhis-sevâbe, fetekabbelhü minnî velâ takta racâî minke yâ kerîmü.

Meali:


“Allahım bu sene içerisinde işlediğim ve beni sakındırdığın şeylerden sakınmadığım, razı olmadığın ve hoşlanmadığın şeyler işledimse beni affeyle. Bana yüklediğin vazifelerden dolayı beni affettin ve beni tevbeye çağırdın, çeşitli günahlar yaptıktan sonra tevbemi kabul buyurdun. Allahım Sana istiğfar ederim, Senden bağışlamanı isterim. Beni bağışla, razı olduğun amellerden işledimse bana vaad ettiğin sevabı benden kabul et. Umudumu Senden kesme Kerîm olan Allahım.”


Aşure günü duası meşhurdur.

Peygamberimiz’in Aşure gününün önemi hakkında Hadis-i Şerifleri vardır.
Peygamberimiz bir hadisinde şöyle buyuruyor : “Aşure günü kim bir gün oruç tutarsa Firdevsi Ala’ya varis olur.”
Yine Efendimiz buyurdular ki : “ Aşure günü kim bir kere İhlâs Sûresini okursa, Cenab-ı Hak o kimseye rahmet nazarı ile bakar.”

Aşurenin mânâsı, “nurlu yaşamak” demektir.

 

 

 

Yılbaşı ve Aşure Gününde Okunacak Dua
Peygamber Efendimiz(sav) buyuruyor ki;''bir kimsezilhiccenin son günü ile muharrem ayının ilk günü oruçlu olsamuhakkak o kimseçıkan yılı oruçla tamamlayıp giren yıla da oruçla başlamıştır.bu oruç onun elli yıllık günahına keffaret olur''

başka bir hadiste;''bir kimse zilhicce ayının 10. gününde ve muharrem ayının ilk gününde oruç tutuarsao kimse yirmi günlük taat sevabına erer.aynı zamanda iki alemde de saidlerden olur.''

muharrem ayının birinci gecesinde on rekat namaz kılınır.her rekatta bir fatiha10 ayetel kürsi ve on ihlas okunur.sonra eller kaldırılarak kendi nefsiana ve babası ve bütün erkek ve kadın mü'minler için istiğfarda bulunulur.daha sonra da duası okunur

2-muharrem ayının ilk gününde iki rekat namaz kılınır.namazda istediğin kadar Kur'an okuyabilir.namazdan sonra da ellerini kaldırıpduası yapılır

pazarı pazartesiye bağlayan gece yılbaşı gecesi oluyor unutmayalım.pazartesiyi oruçlu geçirelim inşaALLAH;bir yıllık oruç sevabına erişiriz ALLAHın izniyle

çok güzel günler peş peşe geliyor.ramazanın son on günüzilhiccenin ilk on günü ve muharremin ilk on günü en bereketli günler.Rabbim öyle büyük ki sürekli bizi affetmek için bahaneler veriyor bize ama ne derece değerlendirebiliyoruz orası meçhul.pazartesi(29.aralık) muharrem 1 ilk on gün oruç tutmaya çabalayalım.hiç olmazsa muharremin onunda(bu da tek tutulmuyor arkadaşlar 10. gününde yahudiler tuttuğu için onlara benzememek için ya 9-10 ya da 10-11. günlerde tutmalıyız tek olmaması içinmuharremin ilk on günü aşure günü de dahil tutarsak daha çok sevap )bu günlerin olsun feyzini bereketini kaçırmayalım İnşaALLAH.

 

 Muharrem'in 1'inde (Senenin Birinci Günü) Okunacak Duâ

Senenin birinci gününde üç defa okunacakdır:Muharrem Ayının Birinci ve Onuncu Günleri Okunacak Duâ  Her kim Muharrem ayının birinci ve onuncu Aşû-ra günleri sabahleyin üç kere bu duâyı okursa ALLAH Zü'l-celâl Hazretleri'nin o kimseyi tâ gelecek senenin Muharrem ayına kadar cemî' belâlardan emîn ve muhafaza buyuracağı rivâyet olunmaktadır.   hepsi alıntıdır......  

7057
0
0
Yorum Yaz